Přihlášení dítěte

Chcete přihlásit své dítě do dětské skupiny Duhový ráj? To je naprosto úžasné rozhodnutí! Na nic tedy nečekejte a projděte si postup přihlášení a přijetí dítěte do naší školičky. Už teď se na vás moc těšíme.

little boy

Podejte žádost:

Stáhněte si Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny Duhový ráj.

Čitelně žádost vyplňte a podepište.

Vyžádejte si od lékaře Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost s posudkem od lékaře buď:

    • pošlete na e-mail: zdenka@duhovyraj.cz,
    • nebo po předchozí domluvě přineste osobně k nám do školičky.

Pozveme si vás:

V rámci přijímacího řízení je pro nás nesmírně důležitý osobní kontakt a seznámení s rodiči.

Na základě projeveného zájmu či obdržené žádosti a lékařského posudku vás pozveme na osobní setkání.

Seznámíme se a společně si upřesníme potřebné informace a nejasnosti.

Zodpovíme vaše případné dotazy.

Na setkání přineste s sebou:

čitelně vyplněnou Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny Duhový ráj

vyplněný Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

svůj občanský průkaz

Rozhodnutí o přijetí dítěte:

Vyjádření o přijetí/nepřijetí dítěte vám zašleme na e-mail uvedený v Žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Duhový ráj. Případně vás budeme informovat o zařazení na čekací listinu.

Jaké jsou podmínky přijetí dítěte?

věk dítěte od 1,5 roku do 5 let

zdravotní způsobilost dítěte

povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace

vazba alespoň jednoho rodiče / zákonného zástupce na trh práce (zaměstnání, studium, rekvalifikační kurz, evidence na ÚP, OSVČ)

vyplnění, podepsání a dodání všech dokumentů

Jaká jsou hodnotící kritéria?

délka podpisu Smlouvy

pravidelnost návštěvy DS

rychlost přihlášení

věk dítěte

Přijali jsme vaše dítě? Zjistěte, jaký je další postup a co od vás potřebujeme.