O projektu

Logo OPZ barevné
Detska skupina Duhovy raj – logoLogo malé na web

Název projektu:

Vybudování dětské skupiny Duhový ráj

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017408

Celkový harmonogram projektu je naplánován od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2023

Projekt cílí na vybudování nové dětské skupiny, a tím na zvýšení kapacit předškolní péče o děti, což umožní rodičům opětovné zapojení se na trhu práce.

Provoz dětské skupiny byl zahájen 12. 10. 2022

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování nových kapacit péče o dítě v místě realizace dětské skupiny Duhový ráj a snaha zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. V rámci projektu bylo tedy na adrese Součkova 254, Bučovice zřízeno a nyní i provozováno zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.

Dětská skupina Duhový ráj poskytuje pravidelnou péči o děti od 1,5 roku do 5 let dítěte, a to během pracovních dní za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a respektující péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj všestranných schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.

V projektu jsou řešeny tyto problémy:

Poskytujeme služby péče o děti v době, kdy je umisťování dětí do předškolních zařízení značný problém.

Usnadňujeme rodičům s dětmi návrat do zaměstnání prostřednictvím realizace aktivit a provozu zařízení péče o děti.

Podporujeme zaměstnatelnost žen a odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce.

Slaďujeme profesní a rodinný život prostřednictvím zavádění opatření přívětivých k rodině, a to pomocí provozu zařízení péče o děti a usnadnění přístupu k němu za účelem sladění práce a rodiny.

Rodiče s dětmi si prostřednictvím realizace projektu udrží či navýší pracovní úvazky, nebudou muset přerušovat podnikatelské činnosti či si budou moct zvyšovat kvalifikaci.

Financování projektu

V rámci projektu Vybudování dětské skupiny Duhový ráj jsme se stali úspěšnými žadateli o finanční podporu, a získali jsme tak finanční příspěvek na vybudování dětské skupiny s kapacitou 24 dětí a příspěvek na první rok provozu.

Dětská skupina Duhový ráj je tedy spolufinanována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Hledáte skvělé a respektující místo pro své dítě? Zjistěte, proč si vybrat právě nás.