Ceník školkovného

Pro lepší představu uvádíme ceny za jeden den, který je u nás vždy naplněný láskyplnou péčí, zábavnými hrami, úžasnými zážitky, promyšlenou výchovou a vzděláváním dítěte odborným personálem.
Jak vidíte, hlídání chůvou za jedinou hodinu stojí stejně (neli více).

Pojďte do toho s námi. 🙂

děti DO 3 let ► CELÝ DENod240Kč /den

Částka za celodenní péči o dítě do 3 let zahrnuje:

 • CELODENNÍ péči
 • odborný personál
 • výchovu a rozvoj dítěte
 • propracovaný program
 • kroužky pro děti
 • venkovní aktivity
 • vnitřní aktivity
 • didaktické a edukativní pomůcky
 • rehabilitační a cvičební pomůcky
 • výtvarné a kreativní pomůcky
 • pitný režim po celý den
děti DO 3 let ► PŮLDENod225Kč /den

Částka za půldenní péči o dítě do 3 let zahrnuje:

 • PŮLDENNÍ péči
 • odborný personál
 • výchovu a rozvoj dítěte
 • propracovaný program
 • kroužky pro děti
 • venkovní aktivity
 • vnitřní aktivity
 • didaktické a edukativní pomůcky
 • rehabilitační a cvičební pomůcky
 • výtvarné a kreativní pomůcky
 • pitný režim po celý den
děti OD 3 let ► CELÝ DENod265Kč /den

Částka za celodenní péči o dítě od 3 let zahrnuje:

 • CELODENNÍ péči
 • odborný personál
 • výchovu a rozvoj dítěte
 • propracovaný program
 • kroužky pro děti
 • venkovní aktivity
 • vnitřní aktivity
 • didaktické a edukativní pomůcky
 • rehabilitační a cvičební pomůcky
 • výtvarné a kreativní pomůcky
 • pitný režim po celý den
děti OD 3 let ► PŮLDENod250Kč /den

Částka za půldenní péči o dítě od 3 let zahrnuje:

 • PŮLDENNÍ péči
 • odborný personál
 • výchovu a rozvoj dítěte
 • propracovaný program
 • kroužky pro děti
 • venkovní aktivity
 • vnitřní aktivity
 • didaktické a edukativní pomůcky
 • rehabilitační a cvičební pomůcky
 • výtvarné a kreativní pomůcky
 • pitný režim po celý den
Co byste měli vědět

Co je školkovné?

Školkovné je cena za poskytování péče o dítě předškolního věku dle zákona 247/2014 Sb.

Výše uvedené orientační částky slouží pro vaši lepší představu, kolik vás stojí školkovné za jeden den. Určitě si ale prostudujte kompletní ceník ››, ve kterém najdete částky za celý měsíc při docházce 1–5 dní v týdnu přehledně rozdělené podle věku dítěte (do 3 let, od 3 let) a délky pobytu (celý den, půlden).

Co vše školkovné zahrnuje?

 • nadstandardní individuální péči (1 odborný pracovník /maximálně 6-8 dětí)
 • personál s odborným vzděláním
 • propracovaný program
 • výchovu a rozvoj dítěte
 • dostatek didaktických a edukativních pomůcek
 • rehabilitační a cvičební pomůcky
 • výtvarné a kreativní pomůcky, materiály, pracovní sešity
 • volnočasové aktivity – tzv. kroužky (hravá angličtina, pohybové hry, logopedické hrátky, environmentální výchova)
 • vnitřní a venkovní aktivity
 • pitný režim po celý den

Cena školkovného však nezahrnuje stravné – to je hrazeno zvlášť.

Do jaké cenové kategorie podle věku spadá vaše dítě?

Ceník školkovného pro děti do 3 let platí pro děti, které dosáhly věku 3 let až po zahájení daného školního roku, tedy po 1. září.

Ceník školkovného pro děti od 3 let platí pro děti, které dosáhly věku 3 let ještě před zahájením daného školního roku, tedy před 1. zářím.

Např. pro školní rok 2022/2023 platí, že:

 • děti narozené do 31. 8. 2019 spadají do kategorie děti od 3 let;
 • děti narozené od 1. 9. 2019 i nadále spadají do kategorie děti do 3 let.

Jak se hradí školkovné?

Školkovné hradíte převodem na bankovní účet číslo 4444555590/5500, a to nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, ve kterém bude služba péče o dítě poskytována.

U platby nezapomeňte uvést variabilní symbol, který vám bude přidělen při podpisu Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Duhový ráj.

Jaké můžete získat slevy?

Sourozenecká sleva 15 %

Při evidenci sourozenců v DS Duhový ráj máte nárok na 15% slevu ze školkovného.

Sleva je však možná pouze v rámci každodenní docházky.

Sleva za jednorázovou platbu

Pokud uhradíte školkovné na celý školní rok (10 měsíců) jednorázovou platbou, dostanete slevu 10 % na školkovné.

Sleva na dani

Školkovné můžete uplatnit jako slevu na dani. Maximální výše slevy na dani pro rok 2022 činí 16 200 Kč na každé dítě.

Na co máte nárok při absenci dítěte v dětské skupině?

Při řádně omluvené absenci, například z důvodu nemoci, dovolené apod., se poskytuje sleva či náhrada:

 • V případě řádně omluvené absence v rámci zkrácené docházky dítěte má zákonný zástupce možnost nahradit si max. 4 dny v průběhu následujících dvou měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • V případě řádně omluvené absence v rámci každodenní celodenní docházky dítěte je poskytována zákonnému zástupci sleva ze školného, a to v tomto rozsahu:
  • absence 25–49 %    →    sleva na školném 10 %
  • absence 50–99 %    →    sleva na školném 20 %

V případě 100% absence v daný měsíc hradí zákonný zástupce manipulační poplatek 500 Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak na základě potvrzení ošetřujícího lékaře.

Je stravné součástí školkovného?

Stravné není součástí školkovného, takže jej rodič / zákonný zástupce platí zvlášť.

 • Celodenní strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)   →   110 Kč
 • Půldenní strava (dopolední svačina, oběd)   →   89 Kč

Co se stane, když si vyzvednete dítě pozdě?

Pokud si vyzvednete dítě po skončení provozní doby dětské skupiny Duhový ráj, budeme vám účtovat navíc částku 200 Kč za každých 30 minut.

Vyzvedávejte si proto dítě ideálně do 16:45.

Chcete přihlásit své dítě? Hurá do toho!